Kompetansegruppa består av følgende personer:

Leder:

Liv McDowell

 

FCI representant:

Tanja Huslund

 

Per Eigil Gylland

 

Stein Feragen

Erik Brenden

 

Svein G Rønning

 

Hans Arne Marthinussen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

Referat fra KG LP’s skype­‐møte 07.10.13

Til stede: Liv McDowell, Stein Feragen, Hilde Ulvatne Marthinsden og Per E. Gylland.

Sak 57-13 Eksamensoppgaver konkurranselederutdanning.
Saken ble debattert og innspill til hvordan dette bør være gitt til Stein. Han og Erik vil få satt dette
på papiret.

Sak 58-13 Overgang til nytt reglement. Vedlagte oppsummering vedtatt.
Dvs. nye regler vil tre i kraft 01.01.2015, publisering av de nye reglene vil skje i løpet av første
halvår 2014 (så tidlig som mulig).

Navn på klassene:
Rekrutt tilsvarer dagens klasse 1
Klasse 1 tilsvarer dagens klasse 2
Klasse 2 tilsvarer dagens klasse 3
Klasse 3 tilsvarer dagens klasse Elite

Opprykksregler:
De som går i klasse 1 31.12 2014 vil etter de nye reglene gå i klasse rekrutt. De som går i klasse 2
vil gå klasse 1 etter de nye reglene, de som går i klasse 3 vil gå i klasse 2 og de som går i Elite vil
gå i klasse 3.

Dersom man har opprykk til en høyere klasse vil det fortsatt være valgfritt om man vil starte i en
høyere klasse, dvs. at om du går i klasse 2 og har opprykk til klasse 3, så kan du velge om du vil
starte i klasse 1 eller 2 når de nye reglene trer i kraft.

Rekruttering:
Det er  KG LP´s ønske at rekruttklassen skal være en nasjonal offisiell klasse, en at denne ikke er terminfestet, slik at klubber kan arrangere denne på relativt kort varsel (godkjent dommer må benyttes).
KG LP tror at dette kan bidra til å gjøre terskelen til en offisiell start lavere, da man lettere får mulighet
til å starte på hjemlig arena i litt roligere omgivelser.


Sak 59-13 NM som arrangement.
Vi har diskutert NM som arrangement, og konkludert med at vi ikke ønsker å gjøre endringer
på dette
.

Sak 60-13 Evt. Brev fra NN.
Saken sendes tilbake til administrasjonen da KG LP ikke er et refsende organ, og således ikke
føler at dette er en sak for oss. Vi ber administrasjonen vurdere videre behandling av dette
brevet.

NoM
Vi sender en mail til administrasjonen med spørsmål om hva vi kan hjelpe til med i forbindelse
med avviklingen av mesterskapet, henviser til skrivet fra NKU der det beskrives hvilket ansvar og plikter NKK har i forbindelse med arrangementet.

Oppdatering ang. revidering av trinn 1 utdanning
Utsatt til neste møte.

Nytt møte avholdes mandag 28.10.13 kl. 20.30 – 22.00 på Skype.


Liv McDowell
Leder KG LP

 

 

Nytt fra kompetansegruppa i Lydighet. (KG)
Her er mandatet til Kompetansegrupa

 

Referat fra KG LP’s skype-møte 25.04.13

 

Til stede: Liv McDowell, Stein Feragen, Erik Brenden, Svein G. Rønning, Hans – Arne
Marthinussen og Per E. Gylland.

 

Sak 20-13

Budsjett 2014,
begrunnelse ble gjennomgått, noen små endringer ble vedtatt. Dissesummeres opp og sendes oss til gjennomlesing før vi oversender dette til NKK

 

Sak 21-13

Dommerkonferanse

 

Sak 22-13

Brev fra utøvere besvares, sendes så nkk for utsendelse

 

Sak 23-13

NM.
Program offentliggjøres på NKK’s hjemmeside.

 

Sak 24-13

Klasse 1, Lillestrøm…blir ingen endring i år, men KG vil jobbe for endring fra neste år.

 

Sak 25-13

Rekruttklasse – nye regler
Nye regler for «Rekrutt»-klasse vedtatt med endringer

 

Sak 26-13

Ny FCI-representant.
KG innstiller Per E. Gylland som ny FCI representant, etter Tanja Huslsunds fratredelse.

 

Sak 27-13

VM dommer 2014
KG innstiller Stein Feragen som norsk dommer under VM 2014. Feragen er

forespurt og har sagt seg villig til å påta seg oppdraget.

 

Sak 28-13

Høring Anti-doping
Kg mener at det under avsnittet om prøvetakning bør stå primært urinprøve
subsidiært blodprøve dersom urinprøve ikke lar seg gjennomføre

 

Sak 29-13

Ordliste (norsk-engelsk kommandoer)
lages og legges ut på vår hjemmeside.

 

Sak 30-13

Landslagssamling
Landslagssamling avholdes sannsynligvis 27-29 sep på Bryne. Troppen
organiserer denne selv. Troppen vil bestå av laget til nordisk og en gruppe til.

Maks antall ca14.stk. Understreker at det ikke finnes midler til denne
samlingen i KG’s budsjett.

 

Sak 31-13

Søknad om dommersapirant status.
Kg anbefaler at Rune B. Bjerkelund gis status som aspirant, med planlagt
eksamen lørdag 1. juni, etter NM-kvalifiseringen. Stein og Erik skaffer
ekvipasjer.

 

Sak 32-13

Evt.
Ingen saker

Liv McDowell

Leder KG LP

 

 

8.4: referat fra hastemøte i KG 4.4

Referat fra KG LP’s hastemøte på skype 04.04.13

 

Til stede: Liv McDowell, Stein Feragen, Erik Brenden, Svein G. Rønning og Per E. Gylland.

Sak 19-13        Uttaksstevner til nordisk

                        Vedtak sak 17 opprettholdes med følgende presisering:

                        De første 10 får poeng under forutsetning av at de har oppnådd 1.premie. Poengene fordeles på følgende måte: 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 for henholdsvis 1, 2, 3 plass osv.

                        En oppdatert rankingliste skal ligge tilgjengelig på nettet, pr i dag på LP Norge sin side.

                        Uttaket gjøres ca 2 mnd før mesterskapet, og de 3 beste resultatene teller.

                        De 5 første på rankinglista er garantert plass, de siste plassene vil tas ut på skjønn, med begrunnelse.  

                        Ved poenglikhet vil plassering på stevner med høyt deltakerantall veie tyngre enn plassering på stevner med lavt deltakerantall.

Liv McDowell

Leder KG LP

 

221.3: referat fra møte i komp.gruppa 14. finner dere her

 

Note til landslagsuttaket: Lillian Brenden takket nei til plassen, reserven kom inn på laget ogny reserveble Monica Wickstrøm.

Avgjort etter diskusjon på FB-gruppen vår.

Liv

 

 

25.2: ny forlenget søknadsfrist for landslagsleder: Ny frist 1 mai.

 

KG LP behandlet i sitt møte den 12.10.2012 følgende sak:

8. Uttaksstevner 2013

Det er ønskelig å diskutere evt endringer i uttaksreglementet etter at ny landslagsleder er engasjert. Diskusjonen skal adressere langslagstropp, uttaksform, antall, varighet for uttaket,
og evt rekruttering til laget/troppen. I påvente av at ny landslagsleder er på plass, er det derimot nødvendig med å fastsette uttaksregler for uttaket til VM 2013.

Følgende skal gjelder for uttak til VM i 2013:

Alle tidligere bestemte uttaksstevner for 2012 + alle stevner fram til 1.3.2013 skal danne grunnlag
for uttak av VM laget. Interesserte aktuelle deltakere må sende kopi av kritikkskjema for alle stevner
til KG LP innen 10.03.13 for evaluering
.

Adresse: lydighet@klubb.nkk.no

 

 

1.2: Rerefat fra møte i kompetansegruppa 22.1 2013  finner dere her

 

14.1:

Norsk Kennel Klub utlyser engasjement som

LANDSLAGSLEDER

for det norske landslaget i lydighet

Landslagslederen skal være en tydelig leder og motivator for alle i landslagstroppen,
og legge til rette for den enkelte utøver.
Vedkommende skal også være administrativt ansvarlig
og kontaktperson mellom NKK, KG LP og landslaget:
Dette innebærer blant annet å administrere vedtatte budsjett, tilrettelegge for samlinger,
levere innstilling på landslagsuttak til KG LP til internasjonale mesterskap.

Vi søker en person med følgende kompetanse og egenskaper:

Lang erfaring og stor interesse for LP-sporten
Pro-aktiv, selvstendig og initiativrik
God organisatorisk kompetanse
Tydelige leder egenskaper
Håndtere til tider stort arbeidspress
Gode samarbeidsevner
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i både norsk og engelsk

Det er en stor fordel at vedkommende har aktivt trent
og konkurrert i elite lydighet, men ingen betingelse.

Engasjementet er ulønnet, men kostnader i forbindelse med reising
til internasjonale mesterskap dekkes av NKK i tråd med NKK bestemmelser.

Søknad merket «landslagsleder LP» sendes:

lydighet@klubb.nkk.no

SØKNADSFRIST 15. Februar 2013

 

 

 

 

4.1.2013:

 

Som nyoppnevnt leder i kompetansegruppa ser jeg frem mot et aktivt år i denne gruppa, med muligheter for å få jobbet for den hundesporten jeg brenner mest for; Lydighet.

Kan allerede se at det er mange utfordringer å ta tak i, så dette blir spennende,

 

Vil forsøke å bruke denne siden og LP Norges FB-side for å holde dere litt oppdatert om saker vi jobber med. Dersom dere har saker dere vil at gruppa skal jobbe med så ta gjerne kontakt på e-post lydighet@klubb.nkk-no (går til hele gruppa) eller til meg mcdowell@online.no , eller send et PM på FB.

 

Mvh

Liv McDowell

 

 

4.1.2013:

 

Nye i komp.gruppa er Liv Mc Dowell og Per Eigil Gylland.

 

 

mai 2011: endringer i kompetansegruppa:

 

5-11: 2010

Det nye regelverket er nå godkjent fra Nkk, og er gjeldende fra 1.1.2011, med endringer 10.02 0g 21.02
REGELVERK lydighetsprøver

Anne Lise

23.9.2010

Mest sannsynlig vil dette regelverket bli godkjent av NKKs hovedstyre så regelverket vil tre i kraft fra 1.1.2010.

Nytt er at FCI har godkjent et nytt eltie-regelverk. Endringer i "manekengen".
Her er ialelfall den siste utgaven av regelverket. Merk - det er ikke et ferdig dokument.

REVIDERT REGELVERK PR SEPT 2010 INKL ELITE


20.5.2010
Fra 1.1.2011 kommer det nytt regelvert. Dette må godkjennes i NKK Hovedstyre før det er endelig vedtatt, noe som tidligst vil skje i august.

Vi syntes likevel at utøverne skal få mulighet til å sette seg inn i det nye regelverket i god tid.
Dette er altså et ikke ferdig dokument, men i hovedtrekk hvordan det vil se ut.
Dersom noen finner feil eller uklarheter i dokumentet kan dette mailes til Hilde. (gjelder ikke elite da dette blir endret av FCI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

Lpnorge.com v/Anne Lise Ytreberg © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use